Undervattensinspektion

Idag är det stor efterfrågan på undervattensinspektioner något som Mabycon AB tar på stort allvar då man förstår att det är viktigt att säkerställa att allt är som det ska, även under ytan

Vi kan bl.a. inspektera: båtar, hamnar, pontoner, rör, ledningar, förtöjningar, dammar, broar, miljö & marinbiologi

När Mabycon Ab undersöker eller inspekterar så sparas allt material som videofilmer och foto. Uppdragsgivaren får sen en sammanställd rapport på utför arbete med insamlat material och självklart presenterat på ett enkelt sätt för att underlätta för uppdragsgivaren.

Det är en lätt undervattens- ROV/drönare som är designad för professionella användare och med industriellt användande i åtanke. Konstruktionen gör den lämpad för inspektioner av skrov och bryggor, konstruktioner samt för sök och räddning.

Vi inspekterar det mesta under vatten. Kontakta oss om du behöver hjälp med en undervattensinspektion!