Projekteringsledning

Med oss som projekteringsledare ansvarar vi för att ta fram en tekniskt gångbar produkt inom en specificerad tidsram och budget, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt projektgenomförande. Mabycon AB har lång erfarenhet av projekteringsledning av både stora och små projekt vilket kan bli avgörande för att få en fullt gångbar produkt. Detta tar vi på Mabycon ansvar för.