Riskanalys

 

Inför anläggningsarbeten utförs en riskanalys för att inventera byggnader och anläggningar som kan påverkas av planerade markarbeten. Inventeringen utförs i syfte att identifiera byggnader och anläggningar som kan vara känsliga för störningar ifrån anläggningsarbeten inom arbetsområdet. En riskanalys innehåller riktvärden som sedan ligger till grund för eventuell vibrationsmätning i projektet. En riskanalys tar också fram omfattning för eventuell sprickbesiktning i projektet. Mabycon AB erbjuder hela kedjan med att utföra riskanalys, sprickbesiktning och vibrationsmätning. Hör av er till oss för att få en helhetslösning till ditt projekt!