Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktningar utför enligt BKK (Byggandets kontraktskommitté). Syftet med besiktning är att oavsett entreprenadform och besiktningstyp konstatera i vilken mån entreprenaden är kontraktsenligt fullgjord. Det vill säga att man undersöker förekomsten av eventuella fel i entreprenaden. Man kan beträffande besiktning nämna den rättsverkan som slutbesiktningen får då det gäller exempelvis entreprenadens godkännande, bestämningen av garantitidens början och entreprenadtidens slut, tidsperioden som entreprenören i fråga har ansvar för utfört arbete gällande eventuella skador på entreprenaden samt beräkningen av preskriptionstiden beträffande skadestånd och entreprenörens rätt till slutlikvid.