Drönarkartering

 

Behovet av att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet i projekten är idag viktigt och Mabycon AB insåg att drönarteknik kunde vara en nyckel till framgång. Med drönare kan man fånga in data till att skapa en digital kopia av verkligheten som i sin tur underlättar både för planering och dokumentation.

BYGG PÅ VERKLIGHETEN

Drönarteknik har på kort tid blivit ett viktigt verktyg i bygg- och fastighetsbranschen. Fördelen är att du på ett snabbt sätt kan fånga in mätdata på stora ytor och få ut mycket relevant information. Den digitala kopian, används bland annat för projektering, att kunna kontrollera och dokumentera projektets utveckling och för att med hjälp av 3D-visualisering förenkla samordning och kommunikation i projektet.

En georefererad digital kopia som grund gör att du hela tiden kan jämföra och kontrollera både planering och resultat mot verkligheten. Du får fram tydliga och visuella förfrågningsunderlag som ger mer precisa anbud från de entreprenörer som ska utföra uppdragen. Otryggheten kring ÄTA minskas tack vare visuell dokumentation och smidiga kontrollfunktioner som t ex volymberäkningar.

Vad är georeferering?

Det betyder enkelt förklarat att placera något, i detta fall drönarbilderna, på rätt plats på jorden med hjälp av koordinater i tre led (x-, y- och z-led). På så vis blir det lätt att jämföra den digitala kopian, ritningar och modeller mot varandra eftersom de får rätt läge i förhållande till varandra.

Mabycon AB åtar sig uppdrag över hela landet.

En kvalitetssäkrad och georefererad digital kopia levereras till er med önskad utformning precis enligt era önskemål.

Låt oss utföra drönarskanningen!