Sprickbesiktning

 

En sprickbesiktning utförs för att exempelvis dokumentera ett hus som ligger nära en väg där ombyggnation ska utföras. Man vill säkerställa husets skick innan anläggningsarbeten sätter i gång, i och med detta så minskar man också eventuella diskussioner om befintliga skador som kan finnas på byggnader som är belägna nära arbetsplatsen.

Vi vill göra denna process så enkel som möjligt för att enkelt kunna lokalisera en skada på en fasad och även avgöra omfattning i samma dokument. Därför använder vi oss av en drönare för att dokumentera fasader runt byggnaden och sedan processa fram en bild som redovisar hela fasaden som ett foto, problemet med att bara ta en överskådlig bild på en fasad brukar oftast bli att kvalitén blir dålig för att bilden är fotograferad från längre avstånd.

Men med hjälp av vår teknik kan vi processa en bild som redovisar hela fasaden, men som också går att zooma in lika mycket som om du tagit en bild en meter från fasaden. Denna teknik gör det enkelt att se exakt var på fasaden skadan finns och zooma in och se omfattningen.

Vi vill att sprickbesiktning ska vara enkelt för alla parter, att man snabbt ska kunna se eventuella skador på ett överskådligt men högkvalitativt vis.

All fotodokumentations sparas hos oss på en server och uppdragsgivaren erhåller sedan resultatet presenterat på ett enkelt sätt genom en rapport på utfört arbete.